Chinese Taal- en Cultuur Cursussen voor Scholen

Voor een goed voorbereide toekomst van uw leerlingen kunt u bij ons dag-, blok- en jaarcursussen boeken:

1. 1-daagse projecttraining
2. Activiteitenweek met Chinese culturen, één tot vijf dagen
3. Chinese taalcursussen, van één blok (~10 weken) tot drie jaar
4. China-studie bloktraining, elk voor 1 blok (~10 weken):
          Chinese filosofie en sociale ontwikkeling;
          China's geografie en diversiteit in economische ontwikkeling.

Language Plaza verzorgt ook schoolprojecten op maat op het gebied van communicatie en internationalisering. Schoolprojecten zijn dynamisch en veranderen van tijd tot tijd. We stellen de projecten voor in de volgende richtingen:
1. E-Learning met scholen in China;
2. Internationale studiereizen naar China;
3. Naschoolse Chinese talentengroep.

Schoolinternationalisering voor basis- en middelbare scholen kan worden gefinancierd door de Nederlandse overheid, klik hier voor meer informatie. Schoolinternationalisering voor het mbo kan gefinancierd worden via de Nuffic, klik hier voor meer informatie, of via MBO Raad.

Language Plaza streeft na een inclusieve leeromgeving te verzorgen waarin iedereen zich thuis voelt. Wij koesteren hybrideleren, interculturele en internationale studies. Wij bevorderen de nieuwsgierigheid van leerlingen en het bewustzijn van diversiteit. We willen win-win situaties creëren met scholen en organisaties en samenwerken om leeractiviteiten te verrijken. Wij helpen bij internationalisering.

Chinees voor International Business (IB) en 20-80Learning

Schoolbezoek aan China:

China is voor veel Europese studenten een mysterieus monster. Een studiereis naar zo'n afgelegen en onbekend land klinkt als een grote droom. De Rooi Pannen Handelsschool liet de droom van haar leerlingen uitkomen. Ik wil in het kort de inspiraties van één van de reizen met u delen voor mij als docent en reiscoördinator.

    Een goede reis naar China vereist interculturele openheid, een goede planning en goede samenwerking van alle betrokken studenten, ouders en school, inclusief de niet-direct betrokken afdeling zoals de financiële afdeling. Iedereen toonde zowel het vertrouwen en respect als de flexibiliteit. Tijdens de hele reis, vooral in China, zijn de culturele empathie, sociale initiatieven en emotionele stabiliteit van alle deelnemers op elk moment op de proef gesteld en uitgedaagd. Culturen zijn dynamisch. Wat er bij elke beweging zou gebeuren en hoe u zou reageren, is een echte test van uw interculturele competentie. Alles is nieuw, u hebt veel meegemaakt en al uw reflecties kunnen veranderen in uw eigen vaardigheden en onvergetelijke herinneringen. Een studiereis naar China is een effectieve manier om de interculturele competentie te vergroten.

Onze School Projecten in Chinese Taal Cultuur en Internationalisering

Zaken doen in China - DRP open dag

Helpen bezoeken van Chinese group aan TUe

Kitty en Fons gaven GO demo voor de krant

Hartelijk dank aan alle deelnemers ons toestaan de mooie plaatjes te delen.